ПОДАРЪК за всяка поръчка над 50лв., а за поръчки над 90 лв. БЕЗПЛАТНА доставка до адрес за гр. София (от падащото меню за област се избира София-град, а не София) 

Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Когато разглежда или използва настоящият Интернет страница, всеки потребител потвърждава, че е прочел и разбрал Правилата за ползване, които се считат за приети от потребителя с факта на влизането му на уеб сайта www.himia.bg

Посещавайки интернет страниците на „Индустриална химия трейд“ ООД, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки този сайт.

Потребителят може да използва уеб сайта www.himia.bg единствено със законни цели и намерения. Използването на уеб сайта в нарушение на българското или международно законодателство е забранено.

Уеб сайта www.himia.bg е със защитени авторски права. Всички авторски и сродни на авторското право права, дори и тези, които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на „Индустриална химия трейд“ ООД, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него единствено за лични нетърговски цели. Забранява се всякакво разпространение на сайта или части от него без изричното писмено съгласие на „Индустриална химия трейд“ ООД. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на „Индустриална химия трейд“ ООД и този уеб сайт.

www.himia.bg може да съдържа линкове (връзки, препратки) към други Интернет страници. Тези линкове са единствено за ваше удобство и ние не носим отговорност за съдържанието на Интернет страници, към които има линк. При изграждане от страна на „Индустриална химия трейд“ ООД на връзка към други сайтове в Интернет, които са притежание на трети страни потребителите трябва да приемат изискванията за ползване на съответния сайт.

„Индустриална химия трейд“ ООД не поема гаранция, че сървърът, на който се намира този уеб сайт, е без вируси или компоненти, които могат да инфектират, повредят или да причинят щети на вашата компютърна система или на друга ваша собственост, или загуба на информация, когато вие разглеждате, записвате или ползвате този уеб сайт.

„Индустриална химия трейд“ ООД не предоставя никаква гаранция от какъвто и да е вид, във връзка с достъпността, качеството и надеждността на достъпа до този уеб сайт.

Ползването на този уеб сайт е изцяло на отговорност на потребителя. Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Цялата информация на този уеб сайт е публикувана без гаранции за всеобхватност, точност и приложимост за конкретна цел, невмешателство или друго нарушение на права.

„Индустриална химия трейд“ ООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. „Индустриална химия трейд“ ООД се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но „Индустриална химия трейд“ ООД не носи отговорност за грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните.

„Индустриална химия трейд“ ООД не носи отговорност за щети, възникнали по време или в следствие на ползване на този уеб сайт или поради невъзможност за ползването му, включително, но не само, за директни, индиректни, инцидентни и последвали повреди, загуба на доходи, клиенти или време, прекратяване на договори и други.

При ползване на услуги, свързани с участие на потребителя във форуми, коментари или осъществяващи друг вид комуникация на този уеб сайт, потребителят се задължава да спазва следните принципи за добросъвестно ползване:

- Да не използва www.himia.bg с противозаконни цели.
- Да не използва www.himia.bg за свои търговски цели, без предварителното съгласие на „Индустриална химия трейд“ ООД.

- Да не използва обидни, клеветнически, заплашителни, нецензурни, и/ или други текстове и изображения, уронващи престижа и доброто име на „Индустриална химия трейд“ ООД и/или накърняващи честта и достойнството на друг потребител в мрежата.

- Да не уврежда по какъвто и да било начин уеб сайта, включително сървърите и мрежата, свързани с услугата;
- Да не възпрепятства ползването на уеб сайта от друг потребител.

- „Индустриална химия трейд“ ООД не предоставя никаква гаранция от какъвто и да е вид, във връзка с достъпността, качеството и надеждността на достъпа до този уеб сайт.

- „Индустриална химия трейд“ ООД не е отговорна за каквито и да било щети (преки или косвени) и/или загуби, причинени от използване и/или невъзможност за използване на настоящият уеб сайт, дори ако е било предупредено за вероятността от настъпването на такива вреди.

- За всички въпроси неупоменати в настоящите Правила за ползване, се прилага действащото законодателство в Република България.