A GIFT for every order over BGN 50, and for orders over BGN 90 FREE delivery to an address in the city of Sofia (from the drop-down menu for the region, select Sofia-city, not Sofia)

Return policy

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ

Потребителят има право на отказ съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителя (ЗЗП). Като потребител имате право да се откажете от настоящия договор без да посочвате причини за това, в 14-дневен срок. Срокът за отказ е 14 календарни дни от деня, в който продукта е бил доставен от куриер.

Намерение за отказ и връщане на продукта се приема само в писмен вид, на електронната ни поща посочена за контакт в сайта, или с попълването на формуляр за връщане, в дадения срок от 14 календарни дни. Ако потребителят се откаже от покупката, ние ще възстановим всички плащания, които сме получили, с изключение на разходите по обратния транспорт, които са за сметка на клиента.

Срокът за връщането на сумата е до 14 календарни дни, считано от датата, когато продукта пристигне обратно при нас.

Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, придружени от всички аксесоари, с които са били доставени заедно с всички получени документи. Няма да бъдат приемани продукти, които са били прекомерно използвани, не по предназначение, повредени или поправяни, такива с увредена или нецялостна опаковка.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Възстановяването на сумата се извършва само чрез банков превод (необходимо е да посочите банка, IBAN, BIC, име на титуляря на сметката), няма възможност за връщане на парите в брой.

За да упражните правото си на отказ, можете да използвате формуляра за отказ, посочен по-долу, или да заявите недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА:

 До: "Индустриална химия трейд" ООД 
Седалище и адрес на управление: 1517 София, р-н Подуяне, ж.к. Левски, ул. "Поп Грую" №100
ЕИК: 206119910

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
------------------------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.